Home Series Page 2

Series

Các series về lập trình ứng dụng android : firebase, webserice, library…..

5. Cách ép kiểu dữ liệu trong Kotlin

Ở bài viết trước các bạn đã biết được cách khai báo một biến như thế nào, trong bài viết này chúng ta sẽ...

4. Tìm hiểu về kiểu dữ liệu, cách khai báo biến và viết 1...

Nội dung trong bài viết này sẽ bao gồm: Các kiểu dữ liệu trong Kotlin Cách khai báo một biến trong kotlin Cách viết...

3. Cách comment code khi viết mã kotlin

Nếu bạn đã từng code java thì kotlin có cách comment code tương tự: Comment một dòng Comment nhiều dòng Comment cú pháp KDoc Các...

2. Tạo ứng dụng helloword đầu tiên bằng Kotlin

****Cài đặt IDE tại đây. Mở IDE vừa cài đặt lên chúng ta chọn Create New Project lúc này sẽ xuất hiện một màn hình config...

1. Cài đặt công cụ lập trình Kotlin

Để lập trình được Kotlin các bạn có thể sử dụng Website để thử nghiệm online https://try.kotlinlang.org/ Hoặc cài đặt phần mềm IntelliJ IDEA ,...

Bài Viết Gần Đây