Thứ Ba, Tháng Một 23, 2018
Home Series

Series

Các series về lập trình ứng dụng android : firebase, webserice, library.....

4. Tìm hiểu về kiểu dữ liệu, cách khai báo biến và viết 1...

Nội dung trong bài viết này sẽ bao gồm: Các kiểu dữ liệu trong Kotlin Cách khai báo một biến trong kotlin Cách viết...

3. Cách comment code khi viết mã kotlin

Nếu bạn đã từng code java thì kotlin có cách comment code tương tự: Comment một dòng Comment nhiều dòng Comment cú pháp KDoc Các...

2. Tạo ứng dụng helloword đầu tiên bằng Kotlin

****Cài đặt IDE tại đây. Mở IDE vừa cài đặt lên chúng ta chọn Create New Project lúc này sẽ xuất hiện một màn hình config...

1. Cài đặt công cụ lập trình Kotlin

Để lập trình được Kotlin các bạn có thể sử dụng Website để thử nghiệm online https://try.kotlinlang.org/ Hoặc cài đặt phần mềm IntelliJ IDEA ,...

Part 2: Kotlin Syntax, Null Safety and more in Android

Ở bài viết trước mình đã hướng dẫn các bạn bắt đầu kotlin trên android studio. Trong bài viết này chúng ta sẽ bắt...

Bài Viết Gần Đây