3. Cách comment code khi viết mã kotlin

Nếu bạn đã từng code java thì kotlin có cách comment code tương tự:

  • Comment một dòng
  • Comment nhiều dòng
  • Comment cú pháp KDoc

Các ghi chú này khi hạy ứng dụng trình biên dịch sẽ bỏ qua nó.

1. Comment code trên 1 dòng

Sử dụng dấu  // để viết 1 câu comment.

2. Comment code trên nhiều dòng

Cũng tương tự như trong java chúng ra cũng sử dụng cặp dấu  /* */ để comment nhiều dòng đơn giản như sau.

3.Comment code theo cú pháp Kdoc

Cũng hoàn toàn giống như java cụ thể như sau :

Các bạn chỉ cần gõ @+space để hiện ra các key mà mình cần sử dụng.

Vậy là trong bài viết này bạn đã biết được 3 cách comment code, hãy sử dụng nó thường xuyên trong các hàm mình viết ra để người khác nhìn vào là hiểu ngay ý nghĩa của nó^6

Nguyễn Linh

Nguyễn Linh

Chia sẻ để cùng tiến bộ...