3. Cách comment code khi viết mã kotlin

Nếu bạn đã từng code java thì kotlin có cách comment code tương tự:

 • Comment một dòng
 • Comment nhiều dòng
 • Comment cú pháp KDoc

Các ghi chú này khi hạy ứng dụng trình biên dịch sẽ bỏ qua nó.

1. Comment code trên 1 dòng

fun main(args: Array<String>) {
  //Hiện thị câu helloword ra màn hình
  print("HelloWord! I'm Developer.")
}

Sử dụng dấu  // để viết 1 câu comment.

2. Comment code trên nhiều dòng

Cũng tương tự như trong java chúng ra cũng sử dụng cặp dấu  /* */ để comment nhiều dòng đơn giản như sau.

/*
* Đây là hàm dùng để
* hương dẫn cách comment code
* trong kotlin
* */
fun commentCode(){
  //Do someting
}

3.Comment code theo cú pháp Kdoc

Cũng hoàn toàn giống như java cụ thể như sau :

/**
 * Phép cộng 2 số
 * @param a
 * @param b
 * @return tổng a và b
 */
fun phepCong(a:Int, b:Int):Int {
  return a + b;
}

Các bạn chỉ cần gõ @+space để hiện ra các key mà mình cần sử dụng.

Vậy là trong bài viết này bạn đã biết được 3 cách comment code, hãy sử dụng nó thường xuyên trong các hàm mình viết ra để người khác nhìn vào là hiểu ngay ý nghĩa của nó^6

Nguyễn Linh

Chia sẻ để cùng tiến bộ...