Home Series FaceBook

FaceBook

Tổng hợp các bài viết về facebook SDK trong phát triển ứng dụng android

[Facebook SDK ] Cách chia sẻ link hình ảnh và invite friend trên ứng...

1. Yêu cầu đã Setup SDK Bước đầu tiên để bắt đầu chúng ta cần setup sdk của facebook vào ứng dụng, bài viết này...

[Facebook SDK ] Login facebook cho ứng dụng android

1.GIỚI THIỆU Ở Bài viết đầu tiên mình đã giới thiệu cho các bạn cách tạo một ứng dụng facebook trên develop và cách tích...

[Facebook SDK ] Tích hợp facebook vào ứng dụng android

1.GIỚI THIỆU Facebook là mạng xã hội rất lớn và phổ biến nhất hiện nay. Facebook hỗ trợ rất nhiều các nền tảng thông qua sdk...

Bài Viết Gần Đây