Home Series Retrofit

Retrofit

[Retrofit2] Login và register với retrofit2 và php

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chi tiết để viết ứng dụng đăng nhập và đăng ký đơn giản sử...
video

Sử dụng retrofit2 và mô hình MVP trong phát triển ứng dụng android

Trong bài viết này mình sẽ kết hợp sử dụng MVP và retrofit2, thành một demo hoàn chỉnh. 1.Giới thiệu: - Sử dụng retrofit2 xem tại...

Upload image file sử dụng Multipart retrofit 2 và php/mysql

1.CÁC BÀI VIẾT TRƯỚC Trước khi bắt đầu bài viết  các bạn chưa xem các bài viết trước có thể quay lại xem để hiểu...

Upload Image sử dụng retrofit 2 và php/mysql

Hi các bạn trước khi bắt đầu bài viết  các bạn chưa xem các bài viết trước có thể quay lại xem để hiểu...

Hướng dẫn sử dụng thư viện retrofit 2 dùng phương thức POST

Trước khi băt đầu bài viết để hiểu hơn về retrofit các bạn xem trước các bài viết này: Tìm Hiểu về Retrofit Sử dụng thư...

Bài Viết Gần Đây