Retrofit

Hướng dẫn sử dụng thư viện retrofit 2 get json data

Trước khi băt đầu bài viết để hiểu hơn về retrofit các bạn xem trước các bài viết này: Tìm Hiểu về Retrofit Sử dụng thư...

Tìm hiểu sử dụng thư viện networking Retrofit 2.0

Giới thiệu Android có nhiều cách để kết nối và lấy dữ liệu từ 1 WebService. Có thể bạn đã từng dùng các lớp trong...

Bài Viết Gần Đây