Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 16, 2017

Tech

Ebook

Tutorial

Android Lint tối ưu hóa code một cách tốt nhất

Android Lint hay còn gọi là Lint Tool là một công cụ phân tích code tĩnh với chức năng phát hiện và tối ưu các lỗi...

ConstraintLayout – Phần 2: Các Chức Năng Nâng Cao

Như mình có nói ở phần 1, ConstraintLayout tuy dài (bị tách ra làm hai phần lận), nhưng nó không khó. Qua bài viết đó bạn đã...

ConstraintLayout – Phần 1: Tìm Hiểu Các Thành Phần Cơ Bản

Cũng khá lâu rồi, mình luôn mong muốn được viết bài hoàn chỉnh về ConstraintLayout. Nhưng có nhiều điều khiến dự định này dang dở....

Sử dụng SnapHelper trong RecyclerView

Giới thiệu Nhiều khi tôi dùng CH Play. Nhìn danh sách các ứng dụng nhưng không biết nó là một viewpager hay là một listview...

Android Package by features, not layers

Package by features, not layers “Splitting packages by layers is just like splitting co-workers by profession instead of splitting them into organization teams.” Imagine this ridiculous situation: Managers...