Tech

Ebook

Tutorial

Sử dụng Scheduling tasks with Work Manager (P.2)

Ở phần trước mình cũng đã giới thiệu cho các bạn khá nhiều thông tin vè Work Manager, Background schedule task. Ở phần này mình...

Sử dụng Scheduling tasks with Work Manager (P.1)

I. Giới thiệu Work manager: Trong sự kiện Google I/O 2018 google đã phát hành Android Jetpack. Đây là một bộ thư viện, công cụ...

Example MVVM-ViewModel-LiveData-Retrofit2-RX-Kotlin

Chào các bạn đã một thời gian khá dài mình không viết bài trên blog. Hôm nay mình sẽ đem đến cho các bạn 1...

RecyclerView sử dụng Kotlin sẽ code như thế nào ?

1. RecyclerView là gì? RecyclerView là một View mới trong android giống như ListView nhưng mạnh mẽ hơn rất nhiều. RecyclerView cho phép chúng ta load...

(Functions)Từ JAVA sang Kotlin sẽ như thế nào (Part 3)

So sánh cách sử dụng Function giữa java và kotlin. 1.Basic Function 2.Arguments 3.Default Values 4.Return 5.Single-Expression Nguồn.

(Basic) Từ JAVA sang Kotlin sẽ như thế nào (Part 2)

Tiếp theo phần 1 ở phần 2 chúng ta sẽ xem qua việc chuyển đổi các lệnh như for, switch giữa java và kotlin: 1.Switch...