Thứ Ba, Tháng Mười 23, 2018

Tech

Ebook

Tutorial

Example MVVM-ViewModel-LiveData-Retrofit2-RX-Kotlin

Chào các bạn đã một thời gian khá dài mình không viết bài trên blog. Hôm nay mình sẽ đem đến cho các bạn 1...

RecyclerView sử dụng Kotlin sẽ code như thế nào ?

1. RecyclerView là gì? RecyclerView là một View mới trong android giống như ListView nhưng mạnh mẽ hơn rất nhiều. RecyclerView cho phép chúng ta load...

(Functions)Từ JAVA sang Kotlin sẽ như thế nào (Part 3)

So sánh cách sử dụng Function giữa java và kotlin. 1.Basic Function 2.Arguments 3.Default Values 4.Return 5.Single-Expression Nguồn.

(Basic) Từ JAVA sang Kotlin sẽ như thế nào (Part 2)

Tiếp theo phần 1 ở phần 2 chúng ta sẽ xem qua việc chuyển đổi các lệnh như for, switch giữa java và kotlin: 1.Switch...

(Basic) Từ JAVA sang Kotlin sẽ như thế nào (Part 1)

Các cú pháp cơ bản giữa java và kotlin part 1. 1. Cú pháp Print 2. Variables I 3.Variables II 4.Null I 5.Null II 6.Strings I 7.Strings II 8.Ternary Operator 9.Is As In 10.Smart...

Sử dụng recyclerview với header một cách đơn giản tăng hiệu năng ứng dụng

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ học làm thế nào để thêm header vào recyclerview. Nếu bạn đã làm việc với Android ListView, chúng...