Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 16, 2017

Kotlin

6. Các toán tử điều kiện trong Kotlin

1. Sử dụng IF trong Kotlin Trong Kotlin, IF là một biểu thức, tức là nó trả về một giá trị. Kiểu truyền thống Kiểu...

5. Cách ép kiểu dữ liệu trong Kotlin

Ở bài viết trước các bạn đã biết được cách khai báo một biến như thế nào, trong bài viết này chúng ta sẽ...

4. Tìm hiểu về kiểu dữ liệu, cách khai báo biến và viết 1...

Nội dung trong bài viết này sẽ bao gồm: Các kiểu dữ liệu trong Kotlin Cách khai báo một biến trong kotlin Cách viết...

3. Cách comment code khi viết mã kotlin

Nếu bạn đã từng code java thì kotlin có cách comment code tương tự: Comment một dòng Comment nhiều dòng Comment cú pháp KDoc Các...

2. Tạo ứng dụng helloword đầu tiên bằng Kotlin

****Cài đặt IDE tại đây. Mở IDE vừa cài đặt lên chúng ta chọn Create New Project lúc này sẽ xuất hiện một màn hình config...

Bài Viết Gần Đây