Home Series Kotlin

Kotlin

RecyclerView sử dụng Kotlin sẽ code như thế nào ?

1. RecyclerView là gì? RecyclerView là một View mới trong android giống như ListView nhưng mạnh mẽ hơn rất nhiều. RecyclerView cho phép chúng ta load...

(Functions)Từ JAVA sang Kotlin sẽ như thế nào (Part 3)

So sánh cách sử dụng Function giữa java và kotlin. 1.Basic Function 2.Arguments 3.Default Values 4.Return 5.Single-Expression Nguồn.

(Basic) Từ JAVA sang Kotlin sẽ như thế nào (Part 2)

Tiếp theo phần 1 ở phần 2 chúng ta sẽ xem qua việc chuyển đổi các lệnh như for, switch giữa java và kotlin: 1.Switch...

(Basic) Từ JAVA sang Kotlin sẽ như thế nào (Part 1)

Các cú pháp cơ bản giữa java và kotlin part 1. 1. Cú pháp Print 2. Variables I 3.Variables II 4.Null I 5.Null II 6.Strings I 7.Strings II 8.Ternary Operator 9.Is As In 10.Smart...

6. Các toán tử điều kiện trong Kotlin

1. Sử dụng IF trong Kotlin Trong Kotlin, IF là một biểu thức, tức là nó trả về một giá trị. Kiểu truyền thống Kiểu...

Bài Viết Gần Đây