Thứ Bảy, Tháng Ba 24, 2018

Kotlin

(Functions)Từ JAVA sang Kotlin sẽ như thế nào (Part 3)

So sánh cách sử dụng Function giữa java và kotlin. 1.Basic Function 2.Arguments 3.Default Values 4.Return 5.Single-Expression Nguồn.

(Basic) Từ JAVA sang Kotlin sẽ như thế nào (Part 2)

Tiếp theo phần 1 ở phần 2 chúng ta sẽ xem qua việc chuyển đổi các lệnh như for, switch giữa java và kotlin: 1.Switch...

(Basic) Từ JAVA sang Kotlin sẽ như thế nào (Part 1)

Các cú pháp cơ bản giữa java và kotlin part 1. 1. Cú pháp Print 2. Variables I 3.Variables II 4.Null I 5.Null II 6.Strings I 7.Strings II 8.Ternary Operator 9.Is As In 10.Smart...

6. Các toán tử điều kiện trong Kotlin

1. Sử dụng IF trong Kotlin Trong Kotlin, IF là một biểu thức, tức là nó trả về một giá trị. Kiểu truyền thống Kiểu...

5. Cách ép kiểu dữ liệu trong Kotlin

Ở bài viết trước các bạn đã biết được cách khai báo một biến như thế nào, trong bài viết này chúng ta sẽ...

Bài Viết Gần Đây