2. Tạo ứng dụng helloword đầu tiên bằng Kotlin

****Cài đặt IDE tại đây.

Mở IDE vừa cài đặt lên chúng ta chọn Create New Project lúc này sẽ xuất hiện một màn hình config chúng ta chọn như hình bên dưới.

Bấm Next tiến hành tạo tên và nơi lưu trữ project của bạn.

Bấm Finish để tạo project.

Sau khi tạo project chúng ta sẽ vào màn hình chính của ứng dụng:

– .idea :cho ta các tập tin cấu hình,thư viện.

src : nơi lưu trữ các tập tin, source code

Bay giờ để viết code Kotlin chúng ta new 1 file Kotlin tại thư mục src như sau:

Bây giờ chúng ta biết một hàm đơn giản để show câu “HelloWord! I’m Developer.”

Lưu ý: bạn chỉ cần gõ main +space là ta sẽ được hàm main của Kotlin, code phải được viết bên trong hàm main này.

Xem thêm các thứ hay ho về kotlin tại đây.

Bấm nút Run phía bên tay phải hoặc bấm tổ hợp phím Ctrl +Shitf +f10 để chạy.

Và kết quả chạy như sau:

Vậy là bạn đã hoàn thành ứng dụng HelloWord sử dụng Kotlin :D.

 

Nguyễn Linh

Chia sẻ để cùng tiến bộ...