4. Tìm hiểu về kiểu dữ liệu, cách khai báo biến và viết 1 hàm đơn giản trong kotlin

Nội dung trong bài viết này sẽ bao gồm:

  • Các kiểu dữ liệu trong Kotlin
  • Cách khai báo một biến trong kotlin
  • Cách viết một hàm trong kotlin

1.Các kiểu dữ liệu trong Kotlin

Trong Kotlin chúng ta không có các kiểu dữ liệu nguyên thủy như trong java, kotlin sử dụng các kiểu dữ liệu dạng đối tượng. Tùy vào mục đích mà sử dụng các kiểu dữ liệu tương ứng cho phù hợp.

Các kiểu dữ liệu trong Kotlin

 

Ví dụ một số kiểu như sau:

 

2.Cách khai báo 1 biến trong Kotlin

Khai báo một biến trong Kotlin sẽ khác trong java cụ thể cú pháp khai báo sẽ như sau:

var tên_biến : kiểu dữ liệu = Giá trị mặc định (nếu có)

* Khai báo local variable (Biến cục bộ) chúng ta sẽ sử dụng từ khóa : val

  • Khai báo biến có thể thay đổi giá trị (Mutable variable:)

3.Cách viết một hàm đơn giản.

  • Hàm có 2 tham số kiểu Int và trả về kết quả  kiểu Int.

  • Hoặc có thể biến thành 1 hàm đơn giản như sau

  • Hàm không trả về kết quả tương tự với Void bên java ở đây chúng ta dùng Unit

Tuy nhiên chúng ta cũng có thể bỏ luôn từ Unit nếu thích:

 

Vậy là ở bài viết này mình đã giới thiệu đến các bạn các kiểu biến dữ liệu, cách khai báo một biến và 3 kiểu hàm được dùng trong Kotlin rồi ^^

Nguyễn Linh

Nguyễn Linh

Chia sẻ để cùng tiến bộ...