Home Series Page 3

Series

Các series về lập trình ứng dụng android : firebase, webserice, library…..

Part 2: Kotlin Syntax, Null Safety and more in Android

Ở bài viết trước mình đã hướng dẫn các bạn bắt đầu kotlin trên android studio. Trong bài viết này chúng ta sẽ bắt...

Part1: Bắt đầu với Kotlin trên Android Studio

Kotlin được hỗ trợ đầy đủ trong Android Studio 3.0 (Tại đây), do vậy dễ dàng tạo các dự án mới với các files Kotlin,...

Download 2 Ebook mới nhất về ngôn ngữ Kotlin

Tin HOT! Trên cả Tuyệt Vời! Vào ngày 17/05/2017, Google đã chính thức công bố Kotlin trở thành ngôn ngữ chính thức để lập trình...

Bạn có nên sử dụng Kotlin cho việc phát triển Android không?

Khi bạn suy nghĩ về phát triển Android, rất có thể là một ngôn ngữ lập trình ngay lập tức ở trong suy nghĩ...

[Ứng dụng MyStore] Bài 6: Xây dựng trang Home, lấy dữ liệu sản phẩm

I. GIỚI THIỆU Trong bài này chúng ta sẽ sử dụng chức năng Database Readtime của firebase. Dữ liệu lưu trên firebase thuộc dạng Json và...

Bài Viết Gần Đây