Download 2 Ebook mới nhất về ngôn ngữ Kotlin

Tin HOT! Trên cả Tuyệt Vời!
Vào ngày 17/05/2017, Google đã chính thức công bố Kotlin trở thành ngôn ngữ chính thức để lập trình Android vì sự tuyệt vời của nó, từ Android Studio 3.0 thì Kotlin sẽ được build sẵn: https://developer.android.com/kotlin/index.html
Chắc chắn tương lai sẽ có làn sóng mạnh mẽ về tuyển dụng lập trình viên Android bằng ngôn ngữ Kotlin.
Dưới đây là 2 ebook về Kotlin cực hay cho các bạn tham thảo:
1. Ebook Kotlin in Action : Download
2. Ebook Kotlin for Android Developer  : Download

Nguyễn Linh

Chia sẻ để cùng tiến bộ...