[Ứng dụng MyStore] Bài 6: Xây dựng trang Home, lấy dữ liệu sản phẩm

I. GIỚI THIỆU

Trong bài này chúng ta sẽ sử dụng chức năng Database Readtime của firebase.
Dữ liệu lưu trên firebase thuộc dạng Json và được đồng bộ theo thời gian thực.
Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lấy dữ liệu, cũng như parse dữ liệu trên firebase về máy.
Về kỹ thuật củ thể hoặc mở rộng các bạn xem tại đây.

II. NỘI DUNG

Xây dựng màn hình menu như sau:

 

  1. Tạo dữ liệu mẫu trên firebase
  2. Tạo giao diện xml dưới android
  3. Code lấy dữ liệu hiển thị.

III. Thực Hiện

1.Đầu tiên mình sẽ tạo một số dữ liệu mẫu lên firebase như hình sau:

File Json import.

2. Tạo giao diện trên ứng dụng.

Trong phần này mình sẽ tạo thẳng trong MainActivity.java.
– activity_main.xml

Tạo tiếp một file xml dùng làm item cho recyclerView ở trên.

-single_item_home.xml

3. Tạo một model Products.java

-Tạo HomeService.java
Class này có tác dụng lấy và parse dữ liệu thành một list sản phẩm.

HomeListener.java dùng để nhận dữ liệu.

-Tiếp theo để hiện thị dữ liệu lên RecyclerView chúng ta cần tạo một adapter có tên là:

ProductAdapter.java recyclerView bạn nào đã làm việc với thì công việc này sẽ  đơn giản như sau:

Các hàm bổ trợ: Chuyển đội định dạng tiền, lấy kích thước màn hình:

-Cuối cùng quay lại MainActivity để gọi hàm hiển thị dữ liệu:

Chạy ứng dụng:

Ở bài viết tiếp theo mình, sẽ hướng dẫn nhanh các bạn , cách tạo 1 sản phẩm kèm hình ảnh mô tả.

Nguyễn Linh

Nguyễn Linh

Chia sẻ để cùng tiến bộ...