Sử dụng RecyclerView trong android

RecyclerView là gì

RecyclerView là một View mới trong android giống như ListView nhưng mạnh mẽ hơn rất nhiều.
RecyclerView cho phép chúng ta load dữ liệu nhiều hơn ListView, vuốt mượt hơn, hiệu ứng đẹp hơn và hỗ trợ đa dạng layout của các phần tử trong danh sách.

Code tạo Danh sách bằng RecyclerView

Trước tiên các bạn hãy tạo project như bình thường, xong xuôi chúng ta bắt đầu code…

 

1: Mở build.gradle import thư viện

2: Tạo giao diện XML

  • activity_main.xml

  • item.xml

2. Tạo một model chứa dữ liệu:

Book.java

3. Tạo một Adapter để xỷ lý :

  • BookAdapter.java

Trong BookAdapter tạo một ViewHolder:

Tiếp theo implement  các method của RecylerView ta có một file đây đủ như sau:

4. Cài đặt tại MainActivity.java

 

Vậy là đã xong tiến hành Run project, Chúc các bạn thành công!

Hình ảnh khi chạy:

Avatar

Nguyễn Linh

Chia sẻ để cùng tiến bộ...

Bình luận đã bị khoá.