[Ứng dụng MyStore] Bài 3: Phân tích cấu trúc và cách hoạt động của ứng dụng

SƠ ĐỒ CẤU TRÚC

Ở bài viết này mình sẽ phân tích cấu trúc lưu trữ trong ứng dụng để tiện cho quá trình làm việc và phát triển ứng dụng.
Dưới đây là sơ đồ cấu trúc :

1: Bảng Users:

Bảng này chứa danh sách người dùng
– Uid là key duy nhất cho mỗi Users khi đăng nhập sẽ nhận được.
Bên trong mỗi uid sẽ chứa các thông tin của users, các bạn có thể thêm bất cứ thứ gì mình thích.

2: Bảng Stores:

Mỗi Users khi đăng nhập vào ứng dụng sẽ tạo cho mình một Stores và phân biệt bằng Uid của mỗi users
– Trong mỗi Stores sẽ chứa các thông tin của cửa hàng.
3: Bảng Products:
Bảng này chứa danh sách các sản phẩm của cửa hàng
– Uid lấy từ bảng Users
– keyProduct ngẫu nhiên khi tạo product mới.

4: Bảng Customer:

Bảng này lưu trữ thông tin của khác hàng, các thông tin và loại khách hàng.

5: Bảng Orders:

Bảng này chứa danh sách các đơn hàng gồm có customerKey, date, discount, orderNote, status  tùy vào loại cửa hàng loại order mà bạn có thể mở rộng thêm.
Lưu ý:
– Uid lấy từ bảng Users
– keyOrder:tạo ngẫu nhiên , hoặc sử lý tự tăng.

6: Bảng OrdersDetails:

Bảng này chứa chi tiết của bảng Orders , khi một Orders được tạo thì cùng lúc sẽ có một OrderDetails được tạo và chứa chi tiết là các sản phẩm và số lượng mỗi sản phẩm.

– keyOrder: là key bên bảng Orders
– keyOrderDetail : key này tạo ngẫu nhiên khi thêm 1 phiếu order
– keyProductDetail: key này được tạo ngẫu nhiên lý do trong một keyOrderDetails sẽ chứa nhiều sản phẩm bên trong.

 

KHÁI QUÁT CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG

Ở đây để dễ hiểu mình đi theo luồng chức năng của ứng dụng:

  • Đăng ký tài khoản và đăng nhập vào ứng dụn
  • Tạo các sản phẩm mà mình đang bán và muốn quản lý trên ứng dụng
  • Khi có khách hàng đặt mua : mở ứng dụng, chọn các sản phẩm, nhập số lượng thêm vào giỏ hàng.
  • Để tạo mới 1 đơn hàng: có 2 cách tạo: cách 1 tạo khách hàng với rồi push đơn hàng lên server, cách 2 chọn khách hàng nếu đã có thông tin trong ứng dụng.
  • Sau khi tạo đơn hàng thành công có thể xem chi tiết của đơn hàng và in hóa đơn.

Đây chỉ là flow cơ bản của ứng dụng xem chi tiết các chức năng tại đây.

Nguyễn Linh

Chia sẻ để cùng tiến bộ...