[Ứng dụng MyStore] Bài 1: Giới thiệu ứng dụng MyStore quản lý bán hàng

1.LỜI MỞ ĐẦU

Được sự hưởng ứng của các bạn trên Group Lập Trinh Android, từ đó mình quyết định sẽ viết một seri với nội dung chính là hướng dẫn xây dựng ứng dụng MyStore-Quản Lý Bán Hàng dành cho các bạn newbie như mình :D.

2. GIỚI THIỆU CÁC CHỨC NĂNG CỦA ỨNG DỤNG.

Ứng dụng sử dụng công nghệ Firebase làm backend lưu trữ và tương tác trên firebase.
Danh sách các chức năng:
– Đăng ký , đăng nhập bằng Email và facebook.
– Quản lý sản phẩm: thêm mới, chỉnh sửa.
– Lên đơn hàng cho khách hàng.
– Lưu trữ đơn hàng, cho phép tìm kiếm theo mã đơn hàng.
– Xuất chi tiết hóa đơn cho từng đơn hàng.
– Tạo ghi chú ngay trên ứng dụng : Thêm các đoạn ghi chú ngắn ngay trên ứng dụng.
– Quản lý thông tin khách hàng : Thêm, sửa, xem chi tiết, thống kê đơn hàng mà khách hàng đã mua:
– Thống kê doanh thu : theo ngày, tháng, và năm.
– Tính hợp quảng cáo Admob
– Nhiều chức năng bé khác để tạo nên một ứng dụng hoàn chỉnh.
Ngoài ra sử dụng SQLite để ưu dữ liệu offline trong điện thoại, không cần phải request liên tục đến server, đồng thời đảm bảo tính sử dụng cho người dùng.

3.Một số hình ảnh sản phẩm

4. VIDEO DEMO

5. LINK GOOGLE PLAY

Các bạn đón xem các bài viết tiếp theo tại chuyên mục này!

Nguyễn Linh

Chia sẻ để cùng tiến bộ...

Bình luận đã bị khoá.