[Ứng dụng MyStore] Bài 2: Xây dựng ứng dụng trên android tích hợp firebase và các thư viện

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tạo ứng dụng trên android, cấu hình ứng dụng, thêm các thư viện  và tích hợp sẵn firebase vào ứng dụng.

1.Tạo ứng dụng

2. Tạo cấu trúc project

Xây dựng cấu trúc thư mục để dễ ràng trong việc quản lý, chủ yếu là chia package thôi, tùy theo thói quen mà bạn có thể tự xây dựng, trong project này mình xây dựng như sau:

 

3.TÍCH HỢP FIREBASE

Đầu tiên truy cập: https://firebase.google.com/ tạo một project mới.

Điền các thông tin trên ứng dụng của bạn vào:
Note: Cách lấy SHA đơn giản.

Tiến hành download file config về:

Copy file vừa down vào đường dẫn như hình dưới đây.

Tiếp theo add các module của firebase cần dùng vào ứng dụng:

Các bạn nên cập nhật androidstudio lên phiên bản mới nhất nhé.

Công việc đơn giản là chọn từng module rồi chọn add như hình dưới.


Sau khi hoàn tất 3 module và kết nối thành công với firebase thì sẽ báo xanh như sau:

Vậy là xong phần config với firebase.
——————
Ở bài viết tiếp theo mình sẽ tiến hành phân tích dữ liệu cho ứng dụng.

Nguyễn Linh

Chia sẻ để cùng tiến bộ...