Sử dụng viewpager và Tablayout trong android

ViewPage trong Android

– ViewPager là một trình quản lý Layout cho phép người dùng vuốt tay qua trái hay qua bên phải để chuyển sang nội dung của trang khác một cách đồng thời. Điểm khác nhau của ViewPager và cách sử dụng Gesture đó là, gesture sẽ chỉ thực hiện khi người dùng thực hiện xong thao tác vuốt tay, trong khi ViewPager thực hiện chuyển màn hình đồng thời với cử chỉ tay người dùng.
– ViewPager có thể trượt chuyển đổi giữa các giao diện một cách nhẹ nhàng và khá mượt, thay ví chuyển đổi màn hình qua một sự kiến chớp đen như trên tivi. Màn hình hiển thị trước nó hoặc sau nó sẽ được hiển thị ra ngay tức thì liền với nó.
– ViewPager hỗ trợ từ Android API 13 trở lên.
_ ViewPager không phải là một View chuẩn của Android, mà là một thành phần nằm trong gói android.support:design:xxx

viewpager-tablayout-trong-android-1
Sơ đồ hoạt động


Bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào tao project:

Mở build Gradle thêm các thư viện:

Cấu trúc project sẽ bao gồm:

  • 3 fragment
  • Một PagerAdapter
  • Một MainActivity

viewpager-tablayout-trong-android

Tạo giao diện:

activity_main.xml

Với chế độ lười mode mình tạo 3 fragment có cùng giao diện như sau:

Quay lại phần code:

FragmentOne, FragmentTwo, FragmentThree có cùng cấu trúc như sau: các bạn chỉ cần thay đổi layout cho nó là được.

Bây giờ mình tiến hành tạo một PagerAdapter.java như sau

MainActivity.java

Update theme 1 Line ngăn cách giữa các tab với nhau:

 

Phần color cho các bạn:

Vậy là xong tiến hành chạy ứng dụng và xem kết quả.

Avatar

Nguyễn Linh

Chia sẻ để cùng tiến bộ...