CÁC PHÍM TẮT TRONG ANDROID STUDIO ĐỂ LẬP TRÌNH TỐT HƠN

Adroid Studio là một IDE (Intergrated Development Environment) được google xây dựng và cung cấp miễn phí cho các nhà phát triển ứng dụng Android.
Chính vì vậy Android stuido phần nào gây rắc rối với những lập trình viên mới tiếp cận.
Ở bài viết này mình sẽ giới thiệu cho các bạn các phím tắt trong android studio để việc lập trình trở nên đơn giản hơn.

  • Trên máyWindows: File > Settings > Keymap.
  • Trên máy Mac: Android Studio > Preferences > Keymap.

cac-phim-tat-trong-android-studio

1.Các phím tắt hỗ trợ Code

Chức năng Phím tắt
Sinh code tự động khi implement interface hoặc là ép kiểu ALT + ENTER
Format lại code CTRL + ALT + L (Win)
OPTION + CMD + L (Mac)
Hiện docs của API đã chọn CTRL + Q (Win)
F1 (Mac)
Hiện tham số hàm, phương thức CTRL + P
Tạo các hàm Get/Set hoặc constructor,… ALT + Insert (Win)
CMD + N (Mac)
Ctrl + U or Ctrl + Click Trỏ đến lớp khai báo phương thức được chọn.
Xóa 1 dòng CTRL + Y (Win)
CMD + Backspace (Mac)
Nhân đôi 1 dòng tại vị trí con trỏ CTRL + D
Tìm kiếm file, hàm CTRL + ALT + SHIFT + N (Win)
OPTION + CMD + O (Mac)

2. Phím tắt khi thao tác với project

Chức năng Phím tắt
Build CTRL + F9 (Win)
CMD + F9 (Mac)
Build và run SHIFT + F10 (Win)
CTRL + R (Mac)
Toggle project visibility ALT + 1 (Win)
CMD + 1 (Mac)
Mở tab navigation ALT + left-arrow; ALT + right-arrow (Win)
CTRL + left-arrow; CTRL + right-arrow (Mac)
Mở module setting để add thư viện,… F4

Trên đây là những tổ hợp phím rất hay sử dụng khi code, các bạn hãy thường xuyên sử dụng sẽ que tay và rất tiện lợi.

Nguyễn Linh

Chia sẻ để cùng tiến bộ...