Hướng dẫn tích hợp google app engine vào ứng dụng android (P2)

I. GIỚI THIỆU

bài viết trước mình đã hướng dẫn các bạn cách cơ bản để xây dựng một backend trên google app engine.
Ở bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng những gì mà mình đã tạo ra.

II. NỘI DUNG BÀI VIẾT

 1. Sơ lượt cách sử dụng API , Test API bằng PostMan
 2. Sử dụng API trong ứng dụng Android.
  -Khai báo các API.
  -Triển khai các API.
  -Lên giao diện đơn giản.
  -Code presenter.
  -Build project.

III. Bắt đầu

 1. Sơ lượt cách sử dụng API và test API  trên postman

Đây là danh sách các  API trong bài viết trước của mình :
https://balmy-chain-154406.appspot.com

Test thử API insert: Link trên cloud

 

Test tiếp một API nữa: đây là API getlist nếu bạn muốn lấy toàn bộ chỉ cần bỏ phần limit phía sau:  Link trên cloud

Cơ bản là như vậy dữ liệu trả về dạng Json các bạn có thể đưa vào app dùng thư viện và quất nó ra.

2. Sử dụng API trong ứng dụng Android.

Tiếp tục mở project cũ ra ở đây mình tiếp tục sử dụng thư viện Retrofit 2 để thao tác với các API.  Thư viện Retrofit2
Trong project này mình sẽ triển khai 2 API là Create và Get List

Cấu trúc project áp dụng theo mô hình MVP:

 • Config.java : Khai báo các API

 • Employee.java: Xây dựng đối tượng

 • Viết các Interface trong listener
  OnCreateListener.java

  OnGetListListener.java
 • Triển khai các API trong apihelpers:
  • Trong package createmployee
   CreateEmployeeApi.java

   CreateEmployeeApiIml.java triển khai API ở trên
  • Trong package listemployee
   GetListEmployeeApi.java


   GetListEmployeeApiIml.java triển khai API ở trên

 • Xây dựng giao diện trong package views

  • activity_list_riddle.xml


    
  • activity_create_riddle.xml
  • item_list.xml


    
 • Tạo adapter để hiện thị dữ liệu: EmployeeAdapter.java

 • Code presenter
  • CreateEmployeePresenter
  • ListEmployeePresenter.java
 • Cuối cùng quay lại code 2 Activity
  • CreateEmployeeActivity.java
  • ListEmployeeActivity.java

Vậy là đã hoàn thành project vơi 2 API là create và getList, mong rằng các bạn có thể nghiên cứu được nhiều thứ hơn và chia sẻ lại cho mình.
Download Source Code.

Avatar

Nguyễn Linh

Chia sẻ để cùng tiến bộ...