Tutorials

Tổng hợp các bài viết về xây dựng và phát triển ứng dụng android từ cơ bản đến nâng cao.

Draw an Underline below the TextView in Android

There are three ways of underling the text in TextView. SpannableString setPaintFlags(); of TextView Html.fromHtml(); Let me explain you all approaches : 1st Approach For underling the text...

Android Lint tối ưu hóa code một cách tốt nhất

Android Lint hay còn gọi là Lint Tool là một công cụ phân tích code tĩnh với chức năng phát hiện và tối ưu các lỗi...

ConstraintLayout – Phần 2: Các Chức Năng Nâng Cao

Như mình có nói ở phần 1, ConstraintLayout tuy dài (bị tách ra làm hai phần lận), nhưng nó không khó. Qua bài viết đó bạn đã...

ConstraintLayout – Phần 1: Tìm Hiểu Các Thành Phần Cơ Bản

Cũng khá lâu rồi, mình luôn mong muốn được viết bài hoàn chỉnh về ConstraintLayout. Nhưng có nhiều điều khiến dự định này dang dở....

Bài Viết Gần Đây