Bài 3: Viết ứng dụng Login và register đơn giản sử dụng thư viện Volley và PHP (part 2)

Ở 2 bài viết trước mình đã giới thiệu cho các bạn về thư viện volley và xây dựng chức năng đăng nhập sử dụng php/mysql. Các bạn nào chưa xem có thể quay lại xem trước để hiểu hơn.

Ở bài viết này mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách đăng ký tài khoản.

1.Các bước thực hiện

  • Tạo bảng trong database (Các bạn xem ở phần 1)
  • Viết trang PHP để đăn ký
  • Tạo giao diện đăng ký
  • Xử lý đăng ký bằng Volley
  • Tạo Activity nhận kết quả trả về

1.1 Tạo bảng account.

1.2 Tạo file PHP để tiến hành đăng ký

  • File config kết nối:

  • Tạo file register.php

Tiến hành upload 2 file này lên hosting.

(Lưu ý các bước tiếp theo mình sử dụng lại project trước đó, các bạn lưu ý để tránh gặp lỗi)

1.3 Tạo RegisterActivity.java:

login-register-bang-volley-android

Giao diện XML:

  • Mở build.gradle khai báo thư viện volley:

  • Mở AndroidManifest.xml thêm permistion Internet:

  • Code tại RegisterActivity.java tại đây mình có phân thành các hàm con, và comment đầy đủ cho các bạn.

Tiến hành chạy project ! Chúc các bạn thành công!

Github: https://github.com/nguyenlinhnttu/LoginVolley

 

Nguyễn Linh

Nguyễn Linh

Chia sẻ để cùng tiến bộ...