Bài 2: Viết ứng dụng Login và register đơn giản sử dụng thư viện Volley và PHP (part 1)

Đầu tiên các bạn có thể đọc qua bài giới thiệu về Volley tại đây.


Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chi tiết để viết ứng dụng login sử dụng Volley kết hợp với PHP.

 

 

1.Các bước thực hiện

 • Một hosting free, tên miền các thứ, có thể sử dụng
  Hostinger
  để test.
 • Tạo database
 • Viết trang PHP để xác thực
 • Tạo giao diện login
 • Xử lý đăng nhập bằng Volley
 • Tạo Activity nhận kết quả trả về

1.1 Tạo database

Tại Hostinger tạo database như sau:

login-bang-volley-android

Tạo database và truy cập vào phpmyadmin

login-bang-volley-android-2

Tiến hành tạo một table account như sau:

1.2 Tạo file PHP để xác thực data

 • File config kết nối:
 • File login.php

Tiến hành upload 2 file này lên hosting của bạn.

1.3 Thiết kế giao diện login đơn giản như sau:

login-register-bang-volley-android-2

 • color.xml

 • strings.xml 

 

 • Mở build.gradle khai báo thư viện volley:

 • Mở AndroidManifest.xml thêm permistion Internet:

 • Tạo một model: Account.java

 

 • Viết code xử lý đăng nhập: LoginActivity.java

Tạo thêm 1 activity để nhận kết quả trả về: ResultLogin

 • activity_result_login.xml

 • ResultLogin.java

Cuối cùng tiến hành chạy project! Chúc các bạn thành công!

Github: https://github.com/nguyenlinhnttu/LoginVolley

Nguyễn Linh

Nguyễn Linh

Chia sẻ để cùng tiến bộ...

Bình luận đã bị khoá.