Top 8 plugin cần thiết cho android studio dành cho các lập trình viên

GIỚI THIỆU

Android Studio là một IDE mạnh mẽ chính vì vậy để hỗ trợ cho việt code trở nên nhanh chóng hơn thì sự ra đời của các plugin hỗ trợ cũng ngày một nhiều và tiện lợi hơn.
Dưới đây là các plugin giúp phát triển ứng dụng nhanh hơn, quản lý nguồn lực dự án, và tạo ra mã tốt hơn.

Installing Plugins

Quá trình cài đặtcho tất cả các plugin:

Khởi chạy Android Studio và Preferences mở.

Mở phần Plugins:

Plugins

Click Browse repositories

Browse repositories

Search for the name of the plugin, and click install.

install

Restart Android Studio after the installation completes.

1. Generate Parcelable Objects

Parcelable boilerplate code generation

Khi phát triển ứng dụng, bạn sẽ phải sử lý các đối tượng Parcelable trong java. Các đối tượng này gửi dữ liệu đến các thành phần khác nhau của một ứng dụng, các thành phần hệ thống, hoặc các ứng dụng khác được cài đặt trên thiết bị. Khi một ứng dụng cần Parcelables, lập trình viên cần phải xây dựng chúng, hoặc có thể sử dụng các công cụ sinh mã boilerplate Parcelable để tạo ra một thực hiện dựa trên các trường của lớp Parcelable.

Parcelable Example

2. ADB Commands

ADB Idea

Idea ADB nhằm mục đích tăng tốc độ ngày một phát triển Android bằng cách truy cập vào các lệnh thiết bị đầu cuối rất quan trọng. Tôi tìm thấy công cụ này hữu ích sau khi phát hành Android Studio 2.0, và việc bổ sung Run tức thì.

ADB Idea

3. ADB over Wifi

ADBWIFI

Đây là plugin đơn giản cho phép của bạn Debug các ứng dụng Android qua Wi-Fi một cách đơn giản và nhanh chóng không càn cab và cài đặt phức tạp.
Chỉ cần cắm capble cho lần đầu tiên sử dụng.

ADB WIFI

4. Convert SVG to Android Vectors

SVG2VectorDrawable

Cái tên nói lên tất cả .
Plugin hỗ trợ thay đổi định dạng các file(.png, .jpg, etc …) về định dạng vector xml.

SVG Converter

5. Data Transfer Object Generator

DTO generator

Đây là một plugin cực hay khi bạn cần sử lý dữ liệu dạng Json, Gson.
Lưu ý cần compile thư viện trước khi sử dụng:

compile 'com.google.code.gson:gson:2.2.4'

6. Material Design Icon Generator

Android Material Design Icon Generator

Để phát triển các ứng dụng dựa trên Material Design Patterns bạn cần phải thêm Material Icons, nhưng tôi thấy các Hướng dẫn Material Icons Guide khá bực bội và cần rất nhiều công việc. Plugin này sẽ giúp bạn xây dựng Vật liệu Thiết kế biểu tượng trong một vài bước.

7. Codota Code Search

Codota IntelliJ plugin

8. ButterKnifeZelezny

ButterKnifeZelezny

Bạn nào chưa biết đến ButterKnife thì xem thêm tại đây nhé.
Cách sử dung:

  1. Make sure you have latest Butterknife lib on your classpath
     classpath 'com.jakewharton:butterknife-gradle-plugin:8.4.0'
  2. Right click on usage of desired layout reference (e.g. R.layout.main in your Activity or Fragment), then Generate and Generate ButterKnife Injections
  3. Pick injections you want, you also have an option to create ViewHolder for adapters.
  4. Click Confirm and enjoy injections in your code with no work!

Preferences → Plugins → Browse repositories and search for ButterKnife Zelezny

Plugged In

Tôi hy vọng các plugin trên sẽ giúp bạn phát triển các ứng dụng tuyệt vời, tuy nhiên đó chỉ là sự khởi đầu.
Nếu bạn biết về bất kỳ plugin đó là hữu ích hay hữu ích cho bạn, hãy để xuất ý kiến dưới bài viết này.

Bài viết được dịch tại https://www.sitepoint.com

Nguyễn Linh

Chia sẻ để cùng tiến bộ...

Bình luận đã bị khoá.