Sử dụng thư viện Jsoup bóc HTML trong android

1. Giới thiệu

Jsoup là một thư viện  mạnh mẻ được sử dụng khá nhiều trong Android dùng để bóc tách các thành phần của html thành các đối tượng trong Java Android. Việc sử dụng Jsoup như thế nào thì bài viết này sẽ cùng các bạn khám phá.

Trang chủ của Jsoup: https://jsoup.org/

Bài viết sử dụng Android Studio 2.3

2.Cài đặt thư viện

Trước tiên mình tạo project có tên GuuJsoup  bằng Android Studio vì mình sẽ bóc data trên trang guu.vn lý do up app lên bị google báo vi phạm bản quyền 😀

Thêm dependence trong file build.gradle

 

Giờ bạn muốn phát triển tiếp trang detail thì trong adapter mình đã set sẵn cho các bạn hàm Onclick 😀
Hoặc code thêm để lấy đc toàn bộ dữ liệu từ guu.vn lưu về local 😀

Download source Git.

Nguyễn Linh

Chia sẻ để cùng tiến bộ...

Bình luận đã bị khoá.