Hướng dẫn cách tích hợp youtube api v3 vào ứng dụng android

Xin chào các bạn, hôm nay mình xin hướng dẫn về cách hiển thị video Youtube lên ứng dụng Android, cách đăng ký và sử dụng Youtube API V3, cách parse json hiển thị video… .

1. ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Truy cập vào đường dẫn sau:  https://console.developers.google.com

Tiến hành tạo một project:

Sau khi khởi tạo thành công tiến hành bật Youtube data API v3 lên để sử dụng.

Tiến hành tạo một Credentials

Điền các thông tin để tạo key: Xem cách lấy mã SHA nhanh chóng

Tạo tiếp một Credentials đặt tên là BrowserKey

Oke vậy là chúng ta đã hoàn thành bước 1 và có trong tay 2 Key để sử dụng:

2. Import thư viện và demo load danh sách video

Đầu tiên tiến hành download và import thử viện youtube api vào ứng dụng.

Step 1:

Download  phiên bản Youtube Android API player mới nhất về :

https://developers.google.com/youtube/android/player/downloads/

Step 2:Giải nén và chỉ cần sử dụng file .jar trong thư mục libs copy file jar vào ứng dụng.

Mở build.gralde thêm 3 dòng này vào :

 

Vậy là xong bước 2 import lib.

3. Sử dụng API với Playlist trên youtube.

Step1 : Đầu tiên minh phải lấy được ID của playlist:

Vào 1 Playlist mà bạn muốn sử dụng. Tượng tự của ID video nó sẽ có dạng như thế này:

Step 2: Truy cập vào link https://developers.google.com/apis-explorer/#p/youtube/v3/youtube.playlistItems.list

Part:sẽ điền vào snippet để lấy thông tin của playlist

Playlistid: bỏ vào ID playlist mà mình tìm ở step 1

Excute: chạy.

Kết quả như sau:

Các bạn có thể xem thêm các api khác tại đây : https://developers.google.com/apis-explorer/#p/youtube/v3/

4. Tạo project parse data json

  • Tạo file item_videl.xml

  • Tạo file Video.java lưu trữ dữ liệu

  • Tạo một YoutubeAdapter.java như sau:

  • Tại layout activity_main.xml

  • Code MainActivity.java sử dụng AsyncTask để parse json

  • Tạo thêm 1 Activity dùng để play video có tên: PlayVideoYoutube.java

activity_play_video.xml

Thêm permistion Internet

Vậy là xong tiến hành Build để kiểm tra.

Lưu ý: Trường hợp không play được video vui lòng cài thêm ứng dụng Youtube.
– Để lấy toàn bộ Video các bạn thêm maxreult vào link API nhé tối đa 1 lần là 50 video.

https://developers.google.com/apis-explorer/#p/youtube/v3/youtube.playlistItems.list?part=snippet&maxResults=10&playlistId=PL0vwEzPOisip7ZyXyDv21iKsFvbMiVgLj&_h=3&

Nguyễn Linh

Nguyễn Linh

Chia sẻ để cùng tiến bộ...