Ứng Dụng Quản Lý Bán Hàng

[Ứng dụng MyStore] Bài 2: Xây dựng ứng dụng trên android tích hợp firebase...

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tạo ứng dụng trên android, cấu hình ứng dụng, thêm các thư viện  và tích hợp...

[Ứng dụng MyStore] Bài 1: Giới thiệu ứng dụng MyStore quản lý bán hàng

1.LỜI MỞ ĐẦU Được sự hưởng ứng của các bạn trên Group Lập Trinh Android, từ đó mình quyết định sẽ viết một seri với...

Bài Viết Gần Đây