Bài 16: ArrayList trong Java (2)

Ở bài viết này, mình sẽ chia sẽ về cách lưu lại dữ liệu khi trong chương trình sử dụng ArrayList.
Thực ra, kết hợp với bài trước, bài đọc ghi Object, sẽ có nhiều bạn làm được điều này ngay. Nhưng mình sẽ viết để cho một số bạn cảm thấy khó khăn tham khảo luôn. Mình sẽ chú thích trong code!
Về cách lưu lên file ở chương trình có dùng ArrayList, mình dùng 2 cách như sau

Cách 1: Lưu trữ các đối tượng trong một đối tượng ArrayList xuống file!
Chương trình dưới đây sẽ lưu toàn bộ các đối tượng học sinh xuống file, để thao tác, ta nạp các đối tượng này và 1 đối tượng ArrayList

 

Cách 2: Lưu đối tượng ArrayList xuống File
Vì bản thân listHS là 1 đối tượng, nên ngắn gọn ta chỉ cần lưu trữ đối tượng listHS là được!

 

 

Nguyễn Linh

Nguyễn Linh

Chia sẻ để cùng tiến bộ...