Bài 15: ArrayList trong Java (1)

ArrayListWith5Points

– Thực tế, khi để quản lý 1 danh sách hóa đơn, thông tin khách hàng, học sinh …v..v..Chúng ta sẽ cần đến một khái niệm đó là mảng các đối tượng. Nghĩa là mỗi thành phần trong mảng là các đối tượng, các đối tượng lại có rất nhiều thuộc tính.
– Mảng thông thường có thể đáp ứng được một phần, nhưng chưa đủ. Vì trong quá trình thao tác dữ liệu, ta lại cần thêm, xóa, sửa, chèn. v..v.v.. Nghĩ đến các thao tác này, nếu bạn nào đã từng học C và Pascal chắc chắn sẽ nghĩ tới con trỏ, vì chỉ có con trỏ mới có thể. Nhưng làm việc với con trỏ trong C và Pascal khá mệt mỏi và dài dòng, khó hiểu, thậm chí nhiều bạn không thể học nổi khi gặp phần này và bỏ cuộc với lập trình vì nó! ^^
– Nói vậy các bạn đừng lo lắng, vì ArrayList học cực kỳ dễ dàng, thậm chí bạn không hiểu con trỏ bạn vẫn có thể thao tác được!
– ArrayList có thể nói nó là 1 phiên bản mới của mảng. Nó cũng truy xuất dữ liệu theo chỉ số, nhưng nó có nhiều điều vượt trội hơn rất nhiều so với mảng!
**Một trong những điều khiến mình rất thích khi học các bài Java cơ bản đó chính là ArrayList.

Mình sẽ giới thiệu 1 số phương thức thông dụng hay dùng trong ArrayList , và sẽ giải thích chúng thông qua các ví dụ phía dưới, còn lại khi thực hiện các bạn tự tìm hiểu bằng “Ctrl + cách” :D

Ví dụ 1:
Tạo 1 danh sách dùng ArrayList để xử lý 1 danh sách tên học sinh, đơn giản thôi nhé, chưa xử lý các đối tượng nhiều thuộc tính. Ví dụ này chỉ là 1 ArrayList giống 1 mảng thông thường. Với ví dụ này, chúng ta sẽ làm quen với khác phương thức thêm, chèn, sửa, xóa!

 

Ví dụ 2:
Tạo 1 danh sách các đối tượng, mỗi đối tượng gồm 2 thuộc tính tên và tuổi. Gán một vài giá trị rồi in ra màn hình! Các phương thức thao tác tương tự như ở ví dụ 1, chỉ có sự khác biệt là cách khai báo mảng, các bạn chú ý nhé!

Ví dụ 3:
Nhập 1 danh sách học sinh từ bàn phím, danh sách có n phần tử . Mỗi phần tử có 2 thuộc tính là tên và tuổi. In toàn bộ danh sách ra màn hình! Các thuộc tính để private

 

Nguyễn Linh

Nguyễn Linh

Chia sẻ để cùng tiến bộ...