Bài 11: So sánh chuỗi trong Java

Ở bài 10, chúng ta đã làm quen với các phương thức xử lý chuỗi. Nó rất quan trọng, và ngoài ra nó sẽ thường kết hợp với cá phương thức so sánh nữa để đạt được yêu cầu cần làm trong 1 chương trình cụ thể! Đặc biệt là những bài tìm kiếm, sắp xếp!

Dưới đây, mình chỉ giới thiệu một vài phương thức cơ bản để so sánh 2 chuỗi hay dùng nhất, các bạn cần tự tìm hiểu thêm nếu như cần! (Ctrl + space)
Code sẽ kèm theo chú thích cụ thể từng phương thức, nếu bạn có gì thắc mắc, hay khó hiểu, bạn có thể bình luận phía dưới!

Nguồn :android.vn

Avatar

Nguyễn Linh

Chia sẻ để cùng tiến bộ...