Bài 10: String và một số phương thức của lớp String trong Java

1. Khái niệm, cách khai báo và khởi tạo!

a. Khái niệm:
Chuỗi là tập các kí tự đứng liền nhau được giới hạn trong dấu ngoặc kép như: “Hello thế giới Java”, “Hello Android.Vn – Tôi Yêu các bạn!”
Còn các ký tự các bạn nhớ là trong ngoặc đơn ‘c’, ‘a’, ‘b’ …tránh nhầm lẫn chỗ này!
b. Cách khai báo, khởi tạo:
Các bạn xem code demo dưới đây là hiểu ngay nhé, mình giới thiệu 3 cách khởi tạo ứng với 3 chuỗi str1, str2, str3:

c. Khởi tạo chuỗi từ mảng các ký tự:
Code demo: Ở đây có 2 cách, và mình bổ sung thêm phần cộng 2 chuỗi – mình cũng chưa nói ở những bài trước:

2. Chuyển chuỗi sang mảng ký tự:

Phần 1c, mình đã chia sẻ các phương thức chuyển từ mảng các ký tự sang chuỗi, phần này sẽ là ngược lại.
Code demo:

3.Các phương thức xử lý chuỗi cơ bản:

Phần này rất dễ hiểu, mình sẽ giải thích luôn các phương thức trong code demo, đoạn nào không hiểu các bạn hỏi ở phía dưới nhé ;)
**Chú ý: Vị trí các ký tự trong chuỗi cũng giống như trong mảng, bắt đầu từ vị trí số 0 và kết thúc là (độ dài chuỗi – 1).

Những phương thức trên là cơ bản nhưng hay dùng, các bạn có thể tìm hiểu thêm
bằng cách ấn “Ctrl + space”

4.Chuyển kiểu dữ liệu từ String sang số:

Các phương thức chuyển kiểu dữ liệu từ String sang số nằm trong gói thư viện java.lang ta có bảng các phương thức như sau:

string to int float double

ví dụ:

String str =new String(“987”);
int a = Integer.parseInt(str);

Kết quả là a = 987;

Avatar

Nguyễn Linh

Chia sẻ để cùng tiến bộ...