20 Open-Source Android tuyệt vời giúp bạn code tốt hơn (p2)

11. AnotherMonitor

(Github | Play Store | Difficulty: Intermediate)

Nếu bạn đang tìm kiếm để tìm hiểu về việc theo dõi các quy trình Android, sử dụng bộ nhớ, sử dụng CPU và các công cụ liên quan đến những điều này, thì đây là dự án hoàn hảo để bắt đầu.

12. InstaMaterial

(Github | Difficulty: Beginner)

Nếu bạn đang tìm kiếm một dự án để học hoặc phát triển kỹ năng Thiết kế Material của bạn, thì dự án này là dành cho bạn.

13. CoCoin

(Github | Difficulty: Easy)

CoCoin là một giải pháp tài chính và kế toán cá nhân trọn vẹn có tính năng ,giao diện đẹp.

14. OmniNotes

(Github | Play Store | Difficulty: Intermediate)

Nếu bạn đang tìm kiếm để xây dựng một ứng dụng Android ghi chú đầy đủ tính năng như Evernote, thì đây chỉ là dự án phù hợp để bạn bắt đầu.

15. Clip Stack

(Github | Play Store | Difficulty: Beginner)

Một ứng dụng quản lý clipboard đơn giản, sạch sẽ và đẹp cho Android. Dự án khá nhỏ, đơn giản và dễ hiểu.

16.Super Clean Master

(Github | Difficulty: Advanced)

17.Travel Mate

(Github | Difficulty: Intermediate)

Nếu bạn đang tìm kiếm để xây dựng một ứng dụng  du lịch và cần phải dựa nhiều vào vị trí và bản đồ, thì dự án này có lẽ là nơi tốt nhất để bắt đầu.

18. KISS

(Github | Play Store | Difficulty: Intermediate)

Ứng dụng trình đơn đơn giản, siêu nhanh và nhẹ dành cho Android.

19. Turbo Editor

(Github | Play Store | Difficulty: Intermediate)

Một ứng dụng soạn thảo văn bản đơn giản nhưng mạnh mẽ cho Android. Bạn cũng có thể sử dụng trình soạn thảo này để viết mã và nó cũng hỗ trợ tô màu cú pháp cho các ngôn ngữ lập trình khác nhau.

Nguyễn Linh

Chia sẻ để cùng tiến bộ...