Phiên bản Android Studio 3.3 có gì mới?

Vào ngày hôm qua 14/01/2018 Google đã chính thức phát hành phiên bản Android Studio 3.3 đến tay các lập trình viên.
Sơ lượt ở phiên bản này google tập chung nhiều vào chất lượng hơn là việc phát triển các tính năng mới bằng chứng họ đã xử lý hơn 200 Bug do người dùng report, đồng thời ở phiên bản này cũng sẽ chính thức hỗ trợ Navigation Editor ngoài ra còn có nhiều cải tiến về trình biên dịch cũng như cải thiện thêm về Android emulator.

Android Studio 3.3 includes these new enhancements & features:

1. Develop

 • Navigation Editor
 • IntelliJ 2018.2.2 Platform Update
 • Kotlin 1.3.11 Update
 • Clang-Tidy Support for C++
 • New Project Wizard update
 • Delete Unused IDE Directories
 • IDE User Feedback

2. Build

 • Improved incremental Java compilation when using annotation processors
 • Lazy task configuration:
 • Single-variant project sync
 • Android App Bundles now supports Instant Apps

3. Test

 • Multiple Emulator AVD instance Launch
 • Android 9 Pie – Emulator System Images
 • Emulator Snapshot Save Speed Improvement

4. Optimize

 • Profiler Performance Improvements
 • Memory Profiler: Allocation Tracking Options
 • Network Profiler: Formatted Text
 • CPU Profiler: Frame Rendering Data

Ngay bây giờ chúng ta có thể mở Android studio và nâng cấp lên phiên bản mới nhất để trải nghiệm các cải tiến mới.

Tham khảo bài viết đầy đủ tại đây: https://android-developers.googleblog.com/2019/01/android-studio-33.html

Nguyễn Linh

Chia sẻ để cùng tiến bộ...