Google App Engine là gì? Sử dụng Google App Engine trên android studio như thế nào?

1. GIỚI THIỆU GOOGLE APP ENGINE

Điện toán đám mây (Cloud Computing, hay còn biết đến với tên gọi “Điện toán máy chủ ảo”) là môi trường tính toán dựa trên internet mà ở đó tất cả phần mềm, dữ liệu, tài nguyên được cung cấp cho máy tính và các thiết bị khác theo nhu cầu.

Google App Engine (gọi tắt là GAE hay App Engine) là một môi trường phát triển ứng dụng dưa trên công ghệ điện toán đám mây. Ở đó Google cung cấp một hệ thống gồm: ngôn ngữ lập trình, hệ cơ sở dữ liệu, các thư viện lập trình, người lập trình sẽ viết ứng dụng và ứng dụng này sẽ chạy trên các máy chủ của Google.
Google App Engine được cung cấp miến phí cho mỗi ứng dụng trong một giới hạn, khi các ứng dụng vượt qua mức quá hạn mức thì phải trả thêm khoản phí cho mức vượt quá này.

  • Các nền tảng và ngôn ngữ được hỗ trợ

  • Một số dịch vụ của Google App engine:

App Identity (Python, Java, Go)
Blobstore (Python, Java, Go)
Capabilities (Python, Java, Go)
Channel (Python, Java, Go)
Google Cloud Endpoints (Python, Java, Go)
OAuth (Python, Java, Go) : đăng nhập sử dụng OAth
Prospective Search (Python, Java, Go)
Search (Python, Java, Go) : tìm kiếm

  • Sự khác biệt với các dịch vụ khác:

So với các dịch vụ điện toán đám mây khác như Amazon EC2, hoặc với các hình thức viết trên máy chủ dịch vụ truyền thống App Engine cung cấp một môi trường thuận lợi hơn để viết đặc biệt cho các ứng dụng có nhu cầu mở rộng cho nhiều người dùng đồng thời.

Nhưng điểm giới hạn là phải viết trên các dịch vụ mà App Engine cung cấp. App Engine giải quyết các khó khăn trong việc phát triển và quản trị hệ thống khi xây dựng một ứng dụng lớn (hàng trăm yêu cầu trên giây).

Mình chỉ giới thiệu sơ qua như vậy thôi, thật sự cũng chưa hiểu nhiều về nó :), các bạn có thể tự tìm hiểu thêm ở link phía dưới.

https://appengine.google.com/

Nguyễn Linh

Chia sẻ để cùng tiến bộ...