Home Tech Page 3

Tech

Cập nhật các tin tức công nghệ!

20 Open-Source Android tuyệt vời giúp bạn code tốt hơn (p1)

Cách tốt nhất để học là đọc và đó cũng đúng đối với các developer. Nếu bạn muốn trở thành một developer tốt hơn,...

Google giới thiệu bộ API nhận diện đối tượng TensorFlow mới cho lập trình...

Bộ API TensorFlow mới này kỳ vọng giúp các nhà phát triển thực hiện công việc của mình trên các thiết bị ít phức...

(Part 1) Android background processing với Handlers, AsyncTask và Loaders

Android Threads, Handlers AsyncTask. Bài viết này mô tả cách sử dụng của tiến trình bất đồng bộ trong ứng dụng android (asynchronous ). Bao...

Bạn có nên sử dụng Kotlin cho việc phát triển Android không?

Khi bạn suy nghĩ về phát triển Android, rất có thể là một ngôn ngữ lập trình ngay lập tức ở trong suy nghĩ...

Android O phiên bản 8.0 có gì mới?

Google đã đưa ra bản thử nghiệm của Android O vào ngày hôm nay cho những thiết bị được hỗ trợ là Google Pixel...

Bài Viết Gần Đây