Home Tech

Tech

Cập nhật các tin tức công nghệ!

Google giới thiệu bộ API nhận diện đối tượng TensorFlow mới cho lập trình...

Bộ API TensorFlow mới này kỳ vọng giúp các nhà phát triển thực hiện công việc của mình trên các thiết bị ít phức...

(Part 1) Android background processing với Handlers, AsyncTask và Loaders

Android Threads, Handlers AsyncTask. Bài viết này mô tả cách sử dụng của tiến trình bất đồng bộ trong ứng dụng android (asynchronous ). Bao...

Bạn có nên sử dụng Kotlin cho việc phát triển Android không?

Khi bạn suy nghĩ về phát triển Android, rất có thể là một ngôn ngữ lập trình ngay lập tức ở trong suy nghĩ...

Android O phiên bản 8.0 có gì mới?

Google đã đưa ra bản thử nghiệm của Android O vào ngày hôm nay cho những thiết bị được hỗ trợ là Google Pixel...

Làm việc hiệu quả hơn trên android studio phần 3

Xem lại 2 phần trước đó Làm việc hiệu quả hơn trên android studio phần 1 Làm việc hiệu quả hơn trên android studio phần 2 Search...

Bài Viết Gần Đây