Cập nhật phiên bản Android Studio 2.3 có gì mới ?

Android Studio 2.3 cho phép tải về trong ngày hôm nay. Trọng tâm của phiên bản này là cải tiến chất lượng của IDE. Chúng tôi rất biết ơn với tất cả các thông tin phản hồi từ bạn.
Chúng tôi cam kết tiếp tục đầu tư trong việc đưa Android Studio trở lên nhanh hơn và hoàn thiện hơn cho hàng triệu các nhà phát triển ứng dụng Android trên toàn thế giới.

Chúng tôi rất vui mừng về những cải tiến đáng kể trong Android Studio 2.3.

 • Hỗ trợ định dạng ảnh WEBP cho hình ảnh nhẹ với nhất lượng tốt
 • Cập nhật thư viện thiết kế ConstraintLayout
 • Cập nhật bảng hiện thị trong thiết kế với tông màu mới, và trực quan hơn
 • Thêm App Link Assistant mới
 • Thêm nút Instant Run trực quan và tức thì.
 • Cuối cùng thử nghiệm trong Anrdroid Emulator cho phép bạn copy và paste văn bản bên ngoài vào.

Cụ thể các cải tiến trong android studio như sau:

Build

 • Instant Run Improvements and UI Changes: Là tính tăng chạy tức thì trong Android Studio 2.3 cải thiện tính năng đáng tin cậy hơn. Cho phép ứng dụng khởi đông lại và thự hiện các thay đổi trong đoạn code của bạn. Tìm hiểu thêm.

 • Build Cache: được xây dựng một cách tối ưu hóa và cho phép chạy nhanh hơn. Các bộ nhớ đệm như ARRs các thư viện bên ngoài. Bây giờ được bật mặc định trong android stuido. Tìm hiểu thêm.

Design

 • Chains and Ratios support in Constraint Layout: Trong android Studio bao gồm phiên bản stable của ConstraintLayout với nhiều cải tiến mới, cho phép bạn thiết kế ứng dụng một cách linh hoạt.

 • Layout Editor Palette : Các bảng Widget được cập nhật trong Layout Editor cho phép bạn tìm kiếm, sắp xếp và lọc để tìm các widgets cho layoutcủa bạn, ngoài ra cung cấp cho bạn một bản xem trước của các widget trước khi kéo layout thiết kế. Tìm hiểu thêm.

 • Layout Favorites: Bây giờ bạn có thể lưu các thuộc tính yêu thích của bạn với mỗi widget trong Layout Editor properties panel. Đơn giản chỉ cần đánh dấu sao một thuộc tính trong panel và nó sẽ xuất hiện dưới phần yêu thích. Tìm hiểu thêm.

 • WebP Support: Để giảm dung lượng file apk android studio đã cho phép bạn tạo ảnh dạng WebP từ PNG. Định dạng WebP  nhỏ hơn 25% so với một PNG.
  Với Android Studio 2.3, bạn có một new wizard có thể chuyển đổi PNG sang WebP và cho phép bạn kiểm tra mã hóa WebP.

 • Material Icon Wizard Update : cập nhật hỗ trợ tìm kiếm,lọc với mã riêng dành cho từng biểu tượng. Tìm hiểu thêm.

Develop

  • Lint Baseline:  Với Android Studio 2.3, bạn có thể thiết lập cảnh báo lint chưa được giải quyết như một baseline trong dự án của bạn. Từ thời điểm đó trở đi, Lint sẽ chỉ báo cáo những vấn đề mới. Điều này rất hữu ích nếu bạn có nhiều vấn đề lint cũ trong ứng dụng của bạn, nhưng chỉ muốn tập trung vào việc sửa những vấn đề mới. Tìm hiểu thêm về Lint baseline và kiểm tra. Tìm hiểu thêm

 • App Links Assistant: Hỗ trợ Android App Links trong ứng dụng của bạn bây giờ đã dễ dàng hơn với Android Studio. Các App Links Assistant mới cho phép bạn dễ dàng tạo các bộ lọc ý định mới cho các URL của bạn, thiết lập Liên kết trang web của ứng dụng của bạn thông qua một tập tin Digital Asset Links, và hỗ trợ kiểm tra Android App Links của bạn. Để truy cập vào App Link Assistant đi đến vị trí menu sau: ToolsApp Link Assistant
  App Links Assistant

  • Template Updates: Theo mặc định, tất cả các Template trong Android Studio 2.3  sử dụng để chứa RelativeLayout, bây giờ sử dụng ConstraintLayout. Tìm hiểu thêm về các mẫu và Constraint Layout. Chúng tôi cũng đã thêm một mẫu Bottom Navigation Activity,  thực hiện theo hướng dẫn Bottom Navigation Material Design.

 • IntelliJ Platform Update: Android Studio 2.3 bao gồm bản release IntelliJ 2016.2, trong đó có những cái cải tiến được cập nhật như cửa sổ giám định và một hệ thống thông báo.

Test

 • Android Emulator Copy & Paste: Trở lại với các nhu cầu phổ biến, chúng tôi đã thêm lại tính năng Copy & Paste đến các Emulator mới nhất (v25.3.1). Chúng tôi có một clipboard chia sẻ giữa các Emulator Android và hệ điều hành máy chủ (host operating system), mà sẽ cho phép bạn sao chép văn bản giữa hai môi trường. Copy & Paste làm việc với hệ thống hình ảnh x86 Google API Emulator API Level 19 (Android 4.4 – Kitkat) và cao hơn.
  Copy & Paste support in Android Emulator
 • Android Emulator Command Line Tools: Bắt đầu với công cụ SDK Android 25.3, chúng tôi đã chuyển các emulator từ thư mục SDK Tools vào một thư mục emulator riêng biệt, và cũng phản đối và thay thế lệnh “android avd” với một lệnh avdmanager. Các thông số dòng lệnh trước cho emulator và “avd android” sẽ làm việc với các công cụ được cập nhật. Chúng tôi cũng đã thêm vào vị trí chuyển hướng cho lệnh emulator. Tuy nhiên, nếu bạn tạo ra các thiết bị ảo Android (AVDs) trực tiếp thông qua các dòng lệnh, bạn nên cập nhật bất kỳ kịch bản tương ứng. Nếu bạn đang sử dụng Android Emulator thông qua Android Studio 2.3, những thay đổi này sẽ không ảnh hưởng đến công việc của bạn.

Tóm lại, Android Studio 2.3 bao gồm các tính năng mới như sau:

Develop

Build

Design

Test

Learn more about Android Studio 2.3 by reviewing the release notes.

Bài viết được dịch từ : https://android-developers.googleblog.com

Nguyễn Linh

Chia sẻ để cùng tiến bộ...

Bình luận đã bị khoá.