2 Ebook Chuẩn Học Java Cho Newbie

Java là ngôn ngữ dễ học, nó lược bớt những lệnh thừa và rườm rà của C/C++ để người lập trình chú trọng vào việc viết chương trình. Đồng thời, nó còn hạn chế người lập trình không can thiệp quá sâu vào hệ thống.

Với những người mới, việc tiếp cận với Java còn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, mình xin giới thiệu 2 ebook chuẩn học Java rất thích hợp cho người mới bắt đầu.

Ebook có nội dung bằng Tiếng Anh. Các bạn vừa luyện được khả năng đọc hiểu Tiếng Anh vừa học lập trình luôn.

Còn suy nghĩ gì nữa…Download ngay đi

DOWNLOAD

Nguyễn Linh

Chia sẻ để cùng tiến bộ...