Custom ListView trong android

GIỚI THIỆU

Trong bài này bạn sẽ học cách Custom lại layout cho ListView trong ứng dụng Android của bạn. Tôi nghĩ bài tập này nó rất quan trọng và thực tế bởi vì trong các ứng dụng Android có liên quan tới ListView thì đa phần chúng ta phải custom lại cho đúng với yêu cầu của khách hàng.

Mỗi dòng trong ListView sẽ có  đối tượng: TextViewImageView.

Bắt đầu code:

1: Tạo giao diện XML

  • activity_main.xml

  • item.xml

2. Phần code java

2.1 Tạo Book model lưu dữ liệu

2.2 Tạo custom adapter: BookAdapter.java

2.3  Tại MainAcitivity.java

Tiến hành Run project! Chúc các bạn thành công!

Source git: https://github.com/nguyenlinhnttu/CustomListView

Avatar

Nguyễn Linh

Chia sẻ để cùng tiến bộ...

Bình luận đã bị khoá.